17 mars, 2019

Bullmastiff valpar

Inga planer före 2022

Tyvärr fick Hilda Limyros Ensata Livmoderinflammation innan vi hann para henne, så hon går ur avel, vi har köpt en ny bullmastiff valp som vi har höga förhoppningar på. Men det innebär att vi inte har planer före 2022.